Dagbesteding en dagbehandeling

Zorgboerderij Ransdalerveld biedt als één van de weinige zorgboerderijen in Nederland een combinatie van dagbesteding en dagbehandeling. We verwelkomen bezoekers zes dagen per week, van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Bezoekers oefenen al doende alledaagse levensverrichtingen waarmee de zelfredzaamheid gestimuleerd wordt en waardoor ze thuis beter en langer blijven functioneren. Het bezig zijn, samen zorgen, samen eten en de huiselijke gezelligheid halen bezoekers uit hun isolement. De herkenbare bezigheden roepen vaak warme herinneringen op. Aan het einde van de dag voelen bezoekers zich voldaan en gewaardeerd.

De behandeling, zorg, doelstellingen en de eigen voorkeuren worden vastgelegd in een persoonlijk zorgplan. Dat klinkt allemaal wat formeel, maar daar merken de bezoekers niets van. Zij hebben gewoon een fijne tijd! Het zorgplan wordt regelmatig met familie en tijdens het multidisciplinair overleg besproken. De specialist ouderengeneeskunde is een vaste deelnemer van dit overleg. Zo nodig schuiven andere professionals aan. Denk aan een fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog. Daarnaast kunnen ook nog logopedisten, diëtisten, zorgtoewijzers en geestelijk verzorgenden worden ingeschakeld.

Zorgboerderij Ransdalerveld beschikt over het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen en nemen deel aan controles vanuit de gezondheidsinspectie. Bovendien voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder onze bezoekers.

Wilt u meer weten over de dagbesteding en dagbehandeling bij Zorgboerderij Ransdalerveld? Neem dan contact met ons en laat u informeren over de mogelijkheden.