De Zorg

De Zorg

Zorgen moet je doen, niet maken (Loesje.nl)

Dagbesteding op de zorgboerderij vindt plaats van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Begeleiding groep en/of behandeling zijn gebaseerd op een persoonlijk zorgplan. In het zorgplan worden afspraken over zorg, de behandeling, de gewenste doelen, persoonlijke voorkeuren en andere afspraken beschreven en op elkaar afgestemd. Door de afgestemde zorg wordt het welzijn van de bezoekers bevorderd. Zij ervaren het niet als behandeling, maar hebben gewoon een fijne dag!

Het zorgplan wordt regelmatig besproken met familie en tijdens een multidisciplinair overleg waarbij de verpleeghuisarts, de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de psycholoog, de verzorgende IG en de activiteitenbegeleider aanwezig zijn. Daarnaast kunnen logopedisten, di√ętisten, zorgtoewijzers en geestelijk verzorgenden worden ingeschakeld.

Zorgboerderij Ransdalerveld werkt samen met erkende zorgaanbieders, waaronder MeanderGroep. Wij beschikken over het kwaliteitskeurmerk voor zorgboerderijen en nemen deel aan controles vanuit de gezondheidsinspectie. Bovendien voeren we regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder onze bezoekers.

Wilt u meer weten over de dagbesteding bij Zorgboerderij Ransdalerveld? Neem dan contact met ons en laat u informeren over de mogelijkheden.

Heeft u klachten? Meld het ons! Ons klachtenreglement kunt u hieronder downloaden.

 Klachtenprocedure
Reglement van de federatie van Landbouw en Zorg